Ερεύνα εκθετών

Αρχική/Εκθέτες/Πλήρως ικανοποιημένοι εκθέτες!

Πλήρως ικανοποιημένοι εκθέτες!

Την απόλυτη ικανοποίηση τους από την συμμετοχή τους στην έκθεση Xenia 2017, οι εκθέτες που συμμετείχαν, επιβεβαιώνοντας σε τεράστιο βαθμό και την συμμετοχή τους στην Xenia 2018.

H FORUM AE, διοργανώτρια εταιρεία της XENIA, με στόχο τη βελτίωση της έκθεσης, ανέθεσε στην εταιρία IPSOS/ OPINION την έρευνα αξιολόγησης της XENIA 2017 ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των εκθετών της. Η εταιρεία ερευνών IPSOS/ΟPINIOΝ, προκειμένου να μετρήσει και να καταγράψει τον βαθμό ικανοποίησης των εκθετών από την συμμετοχή τους στην XENIA 2017, πραγματοποίησε ποσοτική έρευνα αγοράς σε δείγμα 310 εκθετών, επιλεγμένων από τη διοργανώτρια εταιρεία. Το δείγμα ήταν κατανεμημένο ως προς τα 4 Hall της έκθεσης και τα τετραγωνικά των περιπτέρων ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό. Συγκεκριμένα, η έρευνα έγινε σε μορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (C.A.T.I. – Computer Aided Telephone Interviews) με τη χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου διάρκειας 10-12’. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τους ιδιοκτήτες/εμπορικούς διευθυντές/διευθυντές πωλήσεων/γενικούς διευθυντές και γενικούς υπεύθυνους των εταιρειών, που συμμετείχαν στην XENIA 2017 ως εκθέτες, μία εβδομάδα μετά το τέλος της έκθεσης, ώστε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να διαμορφώσουν μια κατασταλαγμένη άποψη.

XENIA 2017: Βαθμός ικανοποίησης των εκθετών

EKTHETES_1n Πλήρως ικανοποιημένοι εκθέτες! Εκθέτες

89% των εκθετών προτίθενται να συμμετάσχουν και στην Xenia 2018

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν περίτρανα πως οι προμηθευτικές εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και γενικότερα της τουριστικής βιομηχανίας επιθυμούσαν την επιστροφή της έκθεσης θεσμό, την αγκάλιασαν θερμά από την πρώτη στιγμή και ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η XENIA θα καταξιωθεί ως το κορυφαίο εμπορικό γεγονός για ολόκληρη την Τουριστική Βιομηχανία της χώρας μας. Συγκεκριμένα το 90% των εκθετών έμειναν από ικανοποιημένοι έως απόλυτα ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους, το 83% δήλωσε ότι η συμμετοχή τους στην έκθεση κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους εμπορικούς λόγους για τους οποίους συμμετείχαν ενώ ήδη το 90% των εκθετών έχει εκφράσει μέσα από την έρευνα την πρόθεση τους να συμμετάσχουν και στην έκθεση Xenia 2018. Εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματα όσον αφορά την εμπορική αποτελεσματικότητα της έκθεσης καθώς το συντριπτικό ποσοστό του 89% των εκθετών προσδοκούν να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες κατά την διάρκεια των επόμενων έξι μηνών από το τέλος της έκθεσης, επιβεβαιώνοντας πως η έκθεση αποτελεί το απόλυτο εμπορικό φόρουμ για την Τουριστική Βιομηχανία.

XENIA 2017: Πρόθεση συμμετοχής στην XENIA 2018

EKTHETES_2n Πλήρως ικανοποιημένοι εκθέτες! Εκθέτες
2018-04-23T07:09:00+00:00