Ενθουσιασμένοι οι επισκέπτες

Άκρως εντυπωσιακός είναι ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών της XENIA 2018, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν απόλυτα ευχαριστημένοι, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι έχει την συνολική αποδοχή από τους επαγγελματίες του χώρου της τουριστικής βιομηχανίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της έκθεσης Xenia 2018, σε δείγμα 500 επισκεπτών, αποδεικνύουν περίτρανα ότι αποτελεί την κορυφαία έκθεση για τα ξενοδοχεία και γενικότερα τον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς καλύπτει με σχεδόν απόλυτη πληρότητα της ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Το μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης τους από το υψηλό οργανωτικό επίπεδο, την ποσότητα και την ποιότητα των εκθετών και των εκθεμάτων και τέλος οι σημαντικές εμπορικές συναλλαγές που είχαν επιβεβαιώνουν τον ρόλο της έκθεσης ως το σημαντικότερο εμπορικό και κοινωνικό φόρουμ και σημείο συνάντησης για τους ξενοδόχους και τους επαγγελματίες της φιλοξενίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 90% των επισκεπτών της έκθεσης ήταν decision makers, καθώς ήταν ιδιοκτήτες ή διευθυντικά στελέχη. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι το 95% των επισκεπτών βρήκε αυτό που έψαχνε στην έκθεση, ενώ το 55% των επισκεπτών είχαν επισκεφτεί και την Xenia 2017 και πρόκειται να επισκεφτούν και την Xenia 2019.

Xenia 2018: Βαθμός ικανοποίησης από την επίσκεψη

Το 95% των επισκεπτών δήλωσαν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την XENIA 2018

Τα στοιχεία της έρευνας είναι αποκαλυπτικά όσον αφορά τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών αφού το 95% δήλωσαν από ικανοποιημένοι έως εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την έκθεση και το συντριπτικό ποσοστό του 90% των επισκεπτών της δήλωσαν με βεβαιότητα ότι θα  επισκεφτούν την έκθεση Xenia 2019. Επίσης, πάρα πολύ σημαντική ήταν και η εμπορική αποτελεσματικότητα της έκθεσης καθώς σύμφωνα πάντα με την έρευνα το 71% των επαγγελματιών επισκεπτών δήλωσαν ότι σκοπεύουν να προβούν στο κλείσιμο εμπορικών συμφωνιών με τους εκθέτες τους επόμενους έξι μήνες ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 21% δήλωσαν ότι έκλεισαν συμφωνίες με τις εταιρίες-εκθέτες κατά την διάρκεια της έκθεσης. Τέλος, το υψηλό επίπεδο της οργάνωσης της έκθεσης αλλά και των εταιρειών που έλαβαν μέρος ως εκθέτες άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους επισκέπτες οι οποίοι μάλιστα σε ποσοστό 90% δήλωσαν ότι όλα ήταν τέλεια οργανωμένα και ότι έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την μεγάλη ποικιλία εκθετών και προϊόντων.

Πρόθεση επίσκεψης στην Xenia 2019

*Η έρευνα αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Alco, για λογαριασμό της FORUM AE, διοργανώτρια εταιρεία της XENIA, με στόχο τη βελτίωση της έκθεσης. Η ποσοτική έρευνα για τους επισκέπτες πραγματοποιήθηκε με μορφή προσωπικών συνεντεύξεων με την χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου διάρκειας 8′-10′, σε δείγμα 500 Ελλήνων επαγγελματιών του ευρύτερου ξενοδοχειακού και κατασκευαστικού κλάδου, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες της μαζικής εστίασης, οι οποίοι είτε έχουν επιχείρηση είτε σκοπεύουν να ανοίξουν μία νέα επιχείρηση. Οι ερωτώμενοι ήταν decision makers της επιχείρησης και το δείγμα περιλαμβάνει επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα (Αττική, Βόρεια, Νότια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα. Η προσέγγιση των ερωτώμενων έγινε κατά την έξοδο τους από την έκθεση και στις δύο εισόδους που διέθετε. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε από το Σάββατο 24 Νοεμβρίου έως την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018.
2019-11-23T14:12:56+00:00