Το 1ο Διεθνές Φόρουµ Φιλοξενίας

Η Xenia στηρίζει τον ξενοδοχειακό κλάδο, δίνοντας βήµα στο πρώτο διεθνές φόρουµ που διοργανώνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος µε θέµα τις καινοτοµίες αλλά και τις εξελίξεις στο χώρο της φιλοξενίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου.

ihf Το 1<sup>ο</sup> Διεθνές Φόρουµ Φιλοξενίας Highlights Τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της φιλοξενίας και τις νέες ξενοδοχειακές τάσεις σε διεθνές επίπεδο θα αναδείξει το 1ο ∆ιεθνές Φόρουµ Φιλοξενίας (1st International Hospitality Forum), που θα διοργανώσει το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος στο Metropolitan Expo κατά τη διάρκεια της πρώτης ηµέρας λειτουργίας της έκθεσης Xenia, στις 25 Νοεµβρίου 2017, η οποία αποτελεί και τον Χρυσό Χορηγό της εκδήλωσης.

Κορυφαίοι ξένοι και Έλληνες οµιλητές από την τουριστική βιοµηχανία, την ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και τις συµβουλευτικές επιχειρήσεις, θα αναπτύξουν µια πλειάδα από ενδιαφέρουσες θεµατικές ενότητες, όπως:

hospitality2 Το 1<sup>ο</sup> Διεθνές Φόρουµ Φιλοξενίας Highlights

Θεµατικές ενότητες

> Από τη ψηφιοποίηση, στην τεχνητή νοηµοσύνη: Τα ξενοδοχεία στην εποχή της επανάστασης της τεχνολογίας
> Μεταβαλλόµενες καταναλωτικές συµπεριφορές: Μια νέα αγορά ανατέλλει
> Τα ξενοδοχεία ανανεώνονται: Νέα, εξειδικευµένα ξενοδοχειακά προϊόντα
> Οι ξενοδοχειακές πωλήσεις στην τεχνολογική εποχή
> Η εµπλοκή του πελάτη ως µέσο αύξησης εσόδων


Μία πρωτοβουλία του ΞΕΕ

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου κ. Γιώργος Τσακίρης αναφορικά µε τη διοργάνωση του φόρουµ, δήλωσε: “Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι µεταβαλλόµενες επιθυµίες των ταξιδιωτών αλλάζουν καταλυτικά το παγκόσµιο τουριστικό περιβάλλον, επηρεάζοντας τόσο αυτό καθαυτό το ξενοδοχειακό προϊόν όσο και τον τρόπο διάθεσης και προβολής του. Αυτές τις εξελίξεις οφείλουµε να παρακολουθούµε στενά όλες οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προκειµένου να καταφέρουµε να ανταπεξέλθουµε στον εντεινόµενο -θεµιτό και αθέµιτο- ανταγωνισµό.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Ξ.Ε.Ε. αναλάβαµε την πρωτοβουλία να διοργανώσουµε το 1ο ∆ιεθνές Φόρουµ Φιλοξενίας, το οποίο και φιλοδοξούµε να αναδειχθεί σε µια πρωτοποριακή πλατφόρµα γνώσης και προβληµατισµού τόσο για τα µέλη µας αλλά και για το σύνολο του τουριστικού κλάδου. Θα έχουµε τη χαρά να υποδεχθούµε ως οµιλητές ,κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες παράγοντες του τουρισµού που θα µας παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις της παγκόσµιας ξενοδοχειακής αγοράς”.

2017-10-16T12:52:48+00:00